Gezond opvoeden
Praten met je kind
Gezond opvoeden
Praten met je kind
Gezond opvoeden
Praten met je kind
Gezond opvoeden
Praten met je kind
Gezond opvoeden
Praten met je kind
Gezond opvoeden
Praten met je kind

Praten met je kind

Praten en luisteren!

Door met je kinderen te praten, bouw je aan een sterke relatie. Wil je dochter vertellen over haar schooldag of heeft je zoon een leuk verhaal over zijn hobby? Toon interesse, stel vragen en luister vooral! Enkele tips:

 • Luister actief en moedig aan. Woordjes zoals hmm, ja, aha en knikken met je hoofd klinken misschien vanzelfsprekend, maar deze kleine signalen geven aan dat je interesse toont.
 • Probeer je in te leven in het verhaal. Bij jonge kinderen kan je zelf de emoties benoemen die je opmerkt. Bijvoorbeeld: ,,Wat zal je toen blij geweest zijn!”
 • Stel open vragen die je kind aanzetten om meer te vertellen. Deze beginnen vaak met wie, wanneer, wat, waar en hoe.
 • Laat je kinderen uitspreken en breek het verhaal niet af door zelf het woord te nemen.

Luisteren wordt nog belangrijker op momenten dat je zoon of dochter met iets zit, jou in vertrouwen wil nemen of graag een probleem wil bespreken. Het is leuk als je kinderen ook op die momenten naar jou toe komen. Probeer als ouder zo goed mogelijk te helpen. De eerste stap hierbij is aandachtig luisteren. Toch kan je soms, zonder het te willen, in enkele ‘luister’-valkuilen trappen:

 • Trek niet te snel conclusies. Laat je zoon of dochter vertellen en vraag om meer informatie. De bedoeling is dat je een duidelijk beeld krijgt van wat er nu precies aan de hand is. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je te snel zelf invult wat het probleem van je kind is. Dit is niet alleen frustrerend voor je zoon of dochter, het zorgt er ook voor dat de kans klein is dat je echt kan helpen.
   
 • Let op met goede raad en advies. Weet je wat er scheelt? Dan sta je misschien paraat om meteen advies te geven. Toch blijft luisteren ook nu nog belangrijk! Misschien heeft je kind al nagedacht over mogelijke oplossingen? Zo niet, dan kan je vragen wat een volgende stap zou kunnen zijn en luisteren. Ook jongere kinderen kan je de kans geven om zelf oplossingen te bedenken.
   
 • Maak tijd om te luisteren. Om echt te kunnen luisteren, geef je al je aandacht aan je kind en word je best niet afgeleid door andere zaken. Heb je geen tijd om goed te luisteren? Ben je gehaast of komt het ongelegen? Dan kan je samen een afweging maken: vraag of het mogelijk is om er later op terug te komen. Leg uit waarom en spreek een geschikt moment af. Of probeer zo snel mogelijk tijd te maken als het gaat om een dringend probleem. 

Niet alle kinderen komen spontaan vertellen over hun dag of willen hun zorgen en problemen bespreken. Je kan zelf initiatief nemen door regelmatig te vragen hoe zijn of haar dag was. Forceer niets en laat je niet ontmoedigen als je steeds korte antwoorden krijgt. Door je interesse te tonen, maak je duidelijk dat je bereid bent om te luisteren wanneer je zoon of dochter hier nood aan heeft.

Voor ouders die meer informatie willen over praten en opvoeding werden verschillende websites en boeken verzameld.

Praten en regels stellen

Zelf keuzes maken betekent niet dat een kind bijvoorbeeld kan beslissen wat en wanneer het eet en hoe het naar school gebracht wil worden. Kinderen hebben regels nodig. Geen regels betekent onduidelijkheid en onveiligheid, zowel voor kinderen als voor jongeren.

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer regels en afspraken tot stand komen in overleg. Kinderen leren zo een mening uiten en hebben het gevoel serieus genomen te worden.

Ook als regels overtreden worden, leren kinderen er weinig van als daar enkel een strenge straf op volgt. Luisteren waarom je kind een sigaret probeerde en de regels terug scherpstellen heeft bijvoorbeeld meer effect dan hem/haar alleen maar huisarrest te geven.

Praten en kritisch zijn

Om zelf gezonde keuzes te kunnen maken, moeten kinderen en jongeren ook leren om misleidende slogans van reclamemakers of argumenten van leeftijdsgenoten te doorzien.

Stimuleer je kinderen door eens met een kritische bril naar een reclamefilmpje te kijken en het in vraag te stellen. Bijvoorbeeld: ‘Kan een koekje een volwaardig ontbijt zijn?’

Durf je tiener in een open gesprek te confronteren met de vraag of echt al zijn klasgenoten roken. En of het nu echt stoer is om met een glas te veel op ruzie te maken met zijn beste vriend.

Geen expert nodig om te praten

Je hebt misschien de indruk dat je pas een goed gesprek met je kind kan voeren of pas echt goed kan uitleggen waarom je een regel belangrijk vindt, als je zelf perfect weet wat nu juist gezonde voeding is en wat nu juist de gevolgen zijn van roken of drinken.

Maar dit klopt niet helemaal. Onderzoek toont aan dat kinderen en jongeren niet gemotiveerd worden om gezonder te leven als ze nauwkeurige uiteenzettingen krijgen over hoe ongezond bepaalde vetten en suikers zijn of wat de effecten zijn van jarenlang roken.

Kinderen en jongeren zijn extra gemotiveerd om regels te volgen als ze duidelijk zijn, en als hun ouders doen wat ze zeggen en zelf een gezonde levensstijl hebben. Ook een gezonde omgeving maakt een gezonde keuze eenvoudiger. Al te veel uitleg wordt dan overbodig.

Praten om je goed in je vel te voelen

Door te praten kan je kinderen en jongeren helpen om zich goed in hun vel te voelen. Samen babbelen over leuke momenten zorgt voor een warme band en vertrouwen. Bovendien durven kinderen die leren om hun zorgen en gedachten te delen, sneller hulp vragen. Ze zullen zich achteraf opgeluchter voelen, krijgen een andere kijk op de situatie en pakken de situatie beter aan. Lees hier hoe je dit als ouder kan aanpakken

Hoofd categorie: 
info_weight: 
0
Gezond opvoeden categorieën: