Cannabis
Tips voor een goed gesprek
Cannabis
Tips voor een goed gesprek
Cannabis
Tips voor een goed gesprek
Cannabis
Tips voor een goed gesprek
Wat denk je dat deze jongen doet? Volgt hij zijn vrienden en rookt hij mee? Of niet?
Hij rookt mee.

Er is geen ‘juist’ antwoord. Veel hangt af van het karakter van de jongen, de overtuigingskracht van de vrienden, de stemming van de jongen, de opvoedingsgeschiedenis. Elk kind is verschillend, elke ouder-kindrelatie is verschillend en elke vriendschappelijke relatie is verschillend.

Wat de vader in het filmpje zegt, is dus niet dé formule voor succes. De vader heeft een aantal zaken links laten liggen. Zo had hij kunnen opmerken dat zijn zoon ergens nerveus over is. De jongen is redelijk stil en geeft nogal onzekere antwoorden. De vader had verder kunnen doorvragen om beter na te gaan waarom hij zo weifelachtig reageert.

Maar toch verhoogt de aanpak van de vader de kans dat de jongere de joint zal weigeren. Hij heeft een aantal zaken immers goed aangepakt:

 • Hij is op een goed moment een gesprek aangegaan, namelijk bij een concrete gebeurtenis.
 • Praten terwijl je samen aan iets bezig bent, zoals het repareren van de fiets, verloopt vaak meer ontspannen.
 • Hij geeft realistische argumenten, bijvoorbeeld dat cannabis illegaal is.
 • Hij heeft het niet over lange termijngevolgen zoals verslaving. Deze hebben immers weinig effect op jongeren.
 • Hij legt de link met iets wat zijn zoon graag doet: basket.
 • Met de zin: ‘Gij met uw basket, het zou rap gedaan zijn met uw conditie’, geeft de vader zijn zoon een argument in handen om zelf een gezonde keuze te maken.
Hij rookt niet mee?

Er is geen ‘juist’ antwoord. Veel hangt af van het karakter van de jongen, de overtuigingskracht van de vrienden, de stemming van de jongen, de opvoedingsgeschiedenis. Elk kind is verschillend, elke ouder-kindrelatie is verschillend en elke vriendschappelijke relatie is verschillend.

Wat de vader in het filmpje zegt, is dus niet dé formule voor succes.
Maar zijn aanpak verhoogt wel de kans dat de jongere zal weigeren. Volgende zaken heeft de vader goed gedaan:

 • Hij is op een goed moment een gesprek aangegaan, namelijk bij een concrete gebeurtenis.
 • Praten terwijl je samen aan iets bezig bent, zoals het repareren van de fiets, verloopt vaak meer ontspannen.
 • Hij geeft realistische argumenten, bijvoorbeeld dat cannabis illegaal is.
 • Hij heeft het niet over lange termijngevolgen als verslaving. Deze hebben immers geen effect bij jongeren.
 • Hij legt de link met iets wat zijn zoon graag doet: basket.
 • Met de zin: ‘Gij met uw basket, het zou rap gedaan zijn met uw conditie’, geeft de vader zijn zoon een argument in handen om zelf een gezonde keuze te maken.
inleiding: 

Een gesprek over cannabis, hoe pak je dat aan? 

Uw score is
100/100
Volgende »
« Terug