Cannabis
Wat zegt de wet?
Cannabis
Wat zegt de wet?
Cannabis
Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Cannabis is een illegale drug, zowel voor minder- als voor meerderjarigen. Cannabis invoeren, produceren, bezitten, gebruiken en verkopen is in België voor iedereen illegaal en dus strafbaar, ook na de wetswijziging van juni 2003.

Specifiek voor minderjarigen (-18 jaar) geldt het volgende: bezit en gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht.

Bij meerderjarigen kan aan bezit van cannabis voor eigen gebruik wel de laagste vervolgingsprioriteit gegeven worden, tenzij er sprake is van verstoring van de openbare orde, verzwarende omstandigheden of bij indicatie van problematisch gebruik. Dit houdt in dat het bezit voor persoonlijk gebruik (max. 3 gram) of één vrouwelijke cannabisplant niet vervolgd wordt. De politie maakt bij vaststelling van bezit voor eigen gebruik wel steeds een vereenvoudigd proces-verbaal op, waarbij onder andere de identiteit van de ‘dader’ geregistreerd wordt.

Let op: in bepaalde steden, gemeenten of op bepaalde festivals kan je ook een onmiddellijke inning (een geldboete) opgelegd krijgen, zelfs wanneer je minder dan een gebruikshoeveelheid op zak hebt.

Andere illegale drugs dan cannabis zijn allemaal verboden.

Hoofd categorie: 
Cannabis categorieën: 
info_weight: 
0