Cannabis
Regels opvolgen
Cannabis
Regels opvolgen
Cannabis
Regels opvolgen
Cannabis
Regels opvolgen
Cannabis
Regels opvolgen

Regels opvolgen

Consequent je grenzen opvolgen

Houd consequent vast aan de grenzen die je stelde over drugs. Ook als je merkt dat je kind heeft geëxperimenteerd, pas je je grens beter niet aan. Blijf duidelijk maken dat je niet wil dat je kind drugs gebruikt. Het is belangrijk niet van die boodschap af te wijken. Want hoe consequenter je bent, hoe groter de kans dat je kind de grenzen zal respecteren.

Belonen

Een straf is soms nodig, maar als het gaat om drugs is het vooral erg belangrijk om je kind positief te bevestigen. Als je kind geen drugs gebruikt, vertel dan eens hoe blij je daar om bent. Erken die positieve keuze van je kind. Probeer af en toe tijd te maken voor een babbel, en luister dan vooral naar wat je kind bezighoudt.

Straffen

Maar als een grens wordt overtreden kan dat natuurlijk niet zonder gevolg. Zorg ervoor dat je kind dat weet. Leg op voorhand de gevolgen vast. Zorg dat je kind duidelijk weet welke straf er volgt als hij/zij de afgesproken grens overtreedt.

Weet wel dat straffen enkel dienen om de schuld over een begane fout in te lossen. Het belangrijkste is dat je je vertrouwen in je kind terug kan opbouwen. Je kind moet de kans krijgen om het terug goed te maken met jou. Let dus op met te snelle of te strenge straffen. Leg uit waarom je een straf geeft. Het is belangrijk dat je consequent en redelijk bent wanneer je de straf oplegt.

Naast het opleggen van de straf, bespreek je best ook het voorval met je kind. Wat ging er mis? Was de afspraak wel duidelijk? Hoe gaat je kind ervoor zorgen dat hij/zij zich volgende keer wel aan de afspraak houdt? Meer informatie over een gezonde keuze maken

Hoofd categorie: 
Cannabis categorieën: 
info_weight: 
1